Trstěnická stezka úvod

Sponzoři

Trstěnice


TRUHLÁŘSTVÍ - JAROSLAV HÁJEK, 62

569 57, Trstěnice


Kde nás najdete

O NÁS

Trstěnice
Vážení a milí občané.

V únoru letošního roku bylo v naší vesnici založeno občanské sdružení Trstěnická stezka, které si dalo za úkol přiblížit a zakotvit symbolický a kulturní význam někdejší obchodní stezky v obci Trstěnice a okolí.

Trstěnice

Představíme-li si tuto stezku, která vedla v době jejího největšího rozkvětu z Orientu až do západní Evropy, zahlédneme dlouhé obchodní karavany různých kultur a jazyků, s rozmanitým zbožím na vozech tažených býky a koňmi a se stády hnaného dobytka. Obyvatelé Trstěnice nepochybně tyto karavany pozorovali, ve svých myšlenkách cestovali s nimi a představovali si místa, kudy karavany procházely. Trstěničtí obchodníky jistě nejen pozorovali, ale právě z kontaktu s nimi získávali informace o vzdálených zemích, naslouchali příběhům ze vzdálených cizích kultur a vnímali jejich odlišné zvyky. Tato setkání obohacovala jejich duchovní obzor a podobně jako všude tam, kde se rozdílné kultury poznávají a ovlivňují, vedl tento kontakt k vyšší toleranci a rozhledu.


Něco málo z minulosti zřejmě přetrvává v tomto místě dávných setkání i dnes, jak je patrno na zdejším nadšení pro kulturu a v touze udržet povědomí původních tradic, která je sdílená nejen starousedlíky, ale je přenesena i na nově přistěhovalé.


Samotný průběh stezky je stále předmětem bádáni a sporů. Faktem ale zůstává, že stezka nějakým způsobem s obcí Trstěnice souvisela a nejistota okolo přesného vedení její trasy spíše zvyšuje její symbolický význam.


Nově založené občanské sdružení Trstěnická stezka organizuje letošní rok v Trstěnici sochařské sympozium. Námětem sympozia je, jak jinak, Trstěnická stezka. Akce bude v obci probíhat v srpnu a září tohoto roku. Vyzvali jsme umělce z různých zemí, aby toto symbolické téma zpracovali a svým osobitým přístupem i hmatatelně vyjádřili. Tři sochaři z Nizozemska nás spolu se sochařkou z Belgie a Vietnamu v této zahajovací akci podpoří a budou přímo v obci pracovat s kamenem, dřevem a kovem. Jejich díla budou umístěna na určených místech v obci a okolí a symbolicky poukazovat na trasu Trstěnické stezky. Vytvořená Trstěnická trasa soch naváže jako první v České republice na takzvanou „Evropskou cestu míru - cestu sochařského uměni v Evropě“, která spojuje francouzské pobřeží Normandie s Moskvou. Ve Francii, v Německu, Polsku, Rusku a Rakousku jsou již některé úseky realizované.


Doufáme, že letošní první setkání s mezinárodními umělci přinese do obce například nevšední přátelství a kontakty, že nám jejich práce a přítomnost umožní se na chvíli zastavit, zamyslet a porozumět něčemu jinému, novému. Místa, kde budou sochy postaveny, se pak mohou například stát jakýmsi symbolem, orientačním bodem, novou možností, jak vnímat okolí, nebo nás jen povzbudí k novým myšlenkám.


Tím, že díla vzniknou na území obce Trstěnice a že do nich umělci vnesou své dojmy a reakce na setkání s námi a zdejším krajem, mohou se stát součástí naši kultury, identity a třeba i symbolem naší tolerance a širšího rozhledu.


Věřím, že se v kontaktu s lidmi, kteří tak dobře znají své tradice a kulturu, nedá tvořit jinak než dobře. No, a kde se dobře tvoří, tam vznikají i krásná díla.


Arthur Gläsner, David Dezort, Martin Pecháček